The Beautiful Impact of Mathematics in Society

Verslag BIMS II

Lisa Hernandez Lucas, Tetyana Kadankova

Op dinsdag 20 maart 2018 vond de conferentie The Beautiful Impact of Mathematics in Society (BIMS) voor de tweede keer plaats op de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Download het verslag dat gepubliceerd is in de december 2018 editie van het Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW)

Bij deze editie lag de focus op wetenschapscommunicatie, met een bijzondere aandacht voor het communiceren van wiskunde naar een breed doelpubliek.

Het is geen geheim dat er binnen de wetenschapscommunicatie een kloof bestaat tussen experts en algemeen publiek. Wat gaat er mis als die groepen met elkaar communiceren? En wat kunnen wetenschappers doen om dit proces te verbeteren?

BIMS II heeft meer licht geworpen op verschillende aspecten van deze problematiek.

banner BIMS II

Key message BIMS

Zoals Toon Verlinden ons geleerd heeft, vatten we BIMS II samen in een key message:

Wiskunde is een fundamentele wetenschap, die in ons dagelijks leven een veel grotere rol speelt dan dat we eigenlijk beseffen. Aldus heeft BIMS II erin geslaagd, zoals de naam al suggereert, de mooie impact van wiskunde op de maatschappij te illustreren.

Reacties van de deelnemers

We hadden het genoegen om veel leerkrachten samen met hun leerlingen te verwelkomen. Ze waren zeer enthousiast over het congres.

Dat bleek ook tijdens de netwerking in de middagpauze. Robin Van den Bossche, bachelorstudent in wiskunde getuigde:

Het congres BIMS II wees op een problematiek die we als wiskundigen maar al te goed kennen: de op het eerste zicht onmogelijke taak om wiskundige kennis over te brengen zonder uw gesprekspartner of publiek in slaap te praten. De nadruk van deze editie lag dan ook op de aspecten die lezingen of lessen omtrent wiskunde aangenamer kunnen maken, wat uiteraard een zeer interessant concept is voor leerkrachten of studenten die in het onderwijs willen stappen, zoals mezelf.
Ik heb onder andere geleerd over de vele misconcepties omtrent wiskunde die nog steeds in onze huidige maatschappij leven, in het bijzonder bij studenten in het secundair onderwijs.
Als toekomstige leerkracht heeft dit congres mij nog meer aangemoedigd om mijn steentje bij te dragen deze misconcepties uit de wereld te helpen.